Koffiebranders en Kenniscentrum koffie

 

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) behartigt de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse koffie- en theebedrijven. De KNVKT is spreekbuis voor bedrijven en aanspreekpunt voor handelspartners, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, en de media. 

De KNVKT is overlegplatform en kenniscentrum op het vlak van ketenbeheer (duurzaamheid, voedselveiligheid, energiebesparing), consumenteninformatie (etikettering, gezondheidsclaims, geografische indicaties) en voorlichting (gezondheid).

 

Met 54 aangesloten lidbedrijven en een dekkingsgraad van 98% van de sector geniet de vereniging een breed draagvlak binnen de branche hetgeen een sterke organisatie mogelijk maakt.

Ledenbestand KNVKT

 


Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid

 

Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid is een stichting welke is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT).

De werkzaamheden van het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid worden mogelijk gemaakt door de leden van de KNVKT. Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid geeft geen oordeel of advies over specifieke merken en is op geen enkele manier betrokken bij commerciële activiteiten.

 

Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid voorziet gezondheidsprofessionals van wetenschappelijk onderbouwde informatie over koffie- en/of cafeïne consumptie in relatie tot gezondheid. Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid wil op deze wijze een bijdrage leveren aan een gebalanceerde en op feiten gebaseerde visie op koffie als onderdeel van het dagelijks voedingspatroon.  www.koffieengezondheid.nl